Baldones mūzikas pamatskolas skolotāju individuālo nodarbību – konsultāciju laiki
2018./2019.m.g.

Nr.

p.

k.

Skolotāja vārds, uzvārds

 

Telpa

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

 

1.

 

Andra Alksne

 

18.

 

15.00-15.40

14.10-14.50

8.00-8.40

15.00-16.00

 

 

2.

 

Arvo Karelsons

 

16.

 

15.40-16.40

 

 

 

 

3.

 

Solvita Freiberga

adm.

25.

8.00-8.40

 

8.00-8.40

8.00-8.40

 

 

4.

 

Santa Pipare

 

11.

8.10-8.40

 

 

15.00-16.00

 

 

5.

 

Indra Grīnfelde

 

2.

14.10-14.50

14.10-14.50

8.00-8.40

 

 

 

6.

 

Ingrīda Kokina

 

13.

14.10-15.00

 

 

13.20-14.10

13.20-13.40

 

7.

 

Gunita Vidže

 

3.

8.10-8.40

 

8.10-8.40

 

14.00-15.00

 

8.

 

Inga Ķenga

adm.

25.

 

 

 

15.00-16.00

 

 

9.

 

Svetlana Lujāne

 

19.

8.00-8.30

15.30-16.00

 

15.30-16.00

 

 

10.

 

Elīna Spolīte

vsk.

205.

 

 

 

 

8.00-8.30

 

11.

 

Ija Poriete

 

17.

8.00-8.40

8.00-8.40

 

8.00-8.40

8.00-8.40

14.50-15.10

 

12.

 

Ligita Vietniece

 

18.

8.00-8.40

8.00-8.40

15.00–15.30

8.00-8.40

 

 

 

13.

 

Una Reisnere

 

17.

16.35-17.15

8.00-8.40

15.00-15.40

 

 

 

14.

 

Ingūna Znotiņa

 

5.

 

14.10-14.50

14.10-14.50

14.10-14.50

 

 

15.

 

Vivita Šenne

 

18.

 

 

15.45-16.45

 

 

 

16.

 

Jogita Miklašonoka

vsk.

301.

 

 

15.30-16.00