Baldones Mūzikas pamatskolas


iekšējās kārtības noteikumi Skatīt šeit /PDF fails /

audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība skatīt šeit... /PDF fails /

audzēkņu uzņemšanas kārtība skatīt šeit... /PDF fails / 

nolikums skatīt šeit...  /PDF fails / 

pedagoģiskās padomes reglaments  skatīt šeit ...  /PDF fails / 

izglītības iestādes padomes reglaments skatīt šeit ...  /PDF fails / 

 mācību priekšmetu metodisko komisiju reglaments  skatīt šeit ...  /PDF fails / 

J.Dūmiņa Baldones Mūzikas skolas


iekšējās kārtības noteikumi    Skatīt šeit  /PDF fails /

audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība skatīt šeit... /PDF fails /

audzēkņu uzņemšanas kārtība  skatīt šeit...  /PDF fails /

nolikums skatīt šeit...  /PDF fails /

pedagoģiskās padomes reglaments  skatīt šeit... /PDF fails /

metodisko komisiju reglaments skatīt šeit ...  /PDF fails /

izglītības iestādes padomes reglaments skatīt šeit ... /PDF fails /