Biedrības „Mūzikas Baltā pils” ieņēmumu – izdevumu pārskats par 2012. gada septembri – decembri
17.01.2013


Atlikums uz 01.09.2012
429.44
Ieņēmumi: ziedojumi un biedru naudas maksājumi
1295.00
Izdevumi
785.10
t. sk., pedagogiem izmaksātā palīdzība
670.00
materiālie izdevumi: Ziemassvētku svečturi skolas dekorēšanai (20 gab.)
79.80
biedrības valdes un statūtu reģistrēšana
10.00
bankas komisijas (t.sk. konta atvēršana)
25.30
Atlikums uz 31.12.2012
939.34

Pateicamies visiem ziedotājiem un biedrības biedriem par skolai sniegto finansiālo atbalstu! Ziedojumus esam saņēmuši kopā no 75 bērnu vecākiem. Par saziedoto līdzekļu izlietojumu tiks lemts biedrības pilnsapulcē, balstoties uz skolas ierosinājumiem.
Ceram uz Jūsu atbalstu skolai arī turpmāk!

Ivo Odītis
Biedrības valdes priekšsēdētājs
      Atpakaļ