Rekvizīti:

MŪZIKAS BALTĀ PILS, biedrība
LV46HABA0551034095271 Swedbank AS
Reģ. nr. 40008121637

Maksājuma mērķī obligāti jānorāda:
1. Klase,
2. Bērna vārds, uzvārds,
3. Par kuru mēnesi tiek veikts maksājums.