J.Dūmiņa Baldones Mūzikas skolas teorijas priekšmetu STUNDU SARAKSTS 2018./2019.m.g. II semestrim.