J.Dūmiņa Baldones Mūzikas skolas teorijas priekšmetu stundu saraksts 2018./2019.m.g. I semestrim. 

!!!!!!STUNDAS PIE SK. ANDRIEVA ALKŠŅA SĀKSIES NO 13.SEPTEMBRA !!!!!

Stundu saraksts precizēts 13.09.2018.