Vecāku padome

Priekšsēdētājs - Sandijs Stanguts (3.kl.)

Padomes pārstāvji:

Dzintra Melne - Bērziņa (1.kl.)

Dace Antuža (2.kl.)

Diāna Balode (4.kl.)

Sanita Ošiņa (5.kl.)

Rūta Toma (6.kl.)

Ulrika Morica (7.kl.)

Elita Ceriņa (8.kl.)

Sanita Smeltere (9.kl.)