Baldones Mūzikas pamatskola PAŠNOVĒRTĒJUMS 

skatīt: /docs/1121/Baldones_M__zikas_pamatskolas_PA__V__RT__JUMS.pdf/PDF fails/ 

skatīt: /docs/1121/BMP_pasvertejums.pdf


J.Dūmiņa Baldones Mūzikas skolas PAŠNOVĒRTĒJUMS 

skatīt: /docs/1121/JD__mi__a_Baldones_M__zikas_skolas_PA__V__RT__JUMS_.pdf 

/docs/1121/JDBMS_PA__V__RT__JUMS_.pdf/doc fails/