Baldones Mūzikas pamatskolas

attīstības plāns skatīt šeit... 

 J.Dūmiņa Baldones Mūzikas skolas

attīstības plāns skatīt šeit...